Valūtas kursi

  Pirkšana Pārdošana
EUR / USD 1.1011 1.0685
USD / EUR 0.9082 0.9359

Mans kabinets

Izmaiņas darba laikā sakarā ar Līgo svētkiem

Sakarā ar Līgo svētkiem pirmdien, 24. jūnijā, ofiss būs slēgts.

Izmaiņas darba laikā

Sakarā ar maija svētkiem darba laikā tiek noteiktas sekojošas izmaiņas.

Izmaiņas darba laikā sakarā ar Lieldienām

Darba laikā notiks sekojošas izmaiņas

Notika paju biedru kopsapulce

2024.gada 14.martā notika Sabiedrības biedru kopsapulce.

Jūrnieku forums valde paziņo par biedru kopsapulci

CIENĪJAMIE JŪRNIEKU FORUMS LĪDZĪPAŠNIEKI

Informācija par izmaiņām noguldījumu likmēs

Jaunas procentu likmēs depozītiem.

Darba laiks Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās

Jūrnieku forums strādās sekojošā režīmā

Izmaiņas darba laikā

Sakarā ar maija svētkiem Jūrnieku forums darba laikā notiks izmaiņas

Izmaiņas Sabiedrības darba laikos Lieldienās

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām Jūrnieku forums strādās šādā režīmā...

Aizdevums skaidra naudā

Patēriņa aizdevums 30 minūšu laikā

MŪSU KONTI BANKĀS: Swedbank AS EUR/USD - LV52HABA0001403047737, Luminor bank AS EUR - LV42RIKO0001830000088, USD - LV38RIKO0001020000884

Par mums

Jūrnieku forums dibināta lai sniegtu kvalitatīvus un izdevīgus finanšu pakalpojumus jūrniekiem – Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības biedriem. Sabiedrība apkalpo tikai un vienīgi jūrniekus un viņu ģimenes locekļus.

Visi Sabiedrības biedri vienlaicīgi ir gan tās klienti, gan līdzīpašnieki, katrs var ietekmēt Sabiedrības darbību un piedalīties pārvaldīšanā, jo katram paju biedram, neatkarīgi no tā, cik pajas viņam pieder, svarīgāko jautājumu risināšanas procesā ir viena balss.

Sabiedrība saviem paju biedriem piedāvā sekojošus pakalpojumus

 • Skaidrās naudas operācijas
 • Valūtas konvertācija
 • Termiņnoguldījumi
 • Kreditēšana
 • Finanšu konsultācijas

Ilgu gadu garumā Jūrnieku forums sadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrību, kuģu apkalpju personāla komplektēšanas kompānijām, citām ar jūras biznesu saistītām institūcijām, lai savā darbībā un piedāvāto pakalpojumu klāstā ņemtu vērā jūrnieku darba specifiku un operatīvi reaģētu uz izmaiņām, kuras notiek jūrniecības sfērā.

Lai kļūtu par LTFJA KKS Jūrnieku forums paju biedru, ir nepieciešams

 • Būt Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības biedram (vai LTFJA biedra laulātajam (-ai), vai jau uzņemto biedru pilngadīgu bērnu kura aroddarbs nav saistīts ar jūru);
 • Iegādāties pamatpaju.

Sabiedrības darbību regulē LR Krājaizdevu likums, LR Kooperatīvo sabiedrību likums, LTFJA KKS Jūrnieku forums Statūti, Latvijas Bankas normatīvie dokumenti un rīkojumi, kā arī citi Latvijas Republikas un Eiropas savienības likumdošanas un normatīvie akti.

ARTŪRS KORBUTS

ARTŪRS KORBUTS

Valdes priekšsēdētājs

Artūrs Korbuts uzsāka darbu LTFJA KKS Jūrnieku forums 2010.gada maijā.

Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības valdes loceklis no 2013.gada aprīļa.

Artūrs Korbuts strādāja banku sektorā kopš 2001.gada. Iepriekšējās darba vietas: AS „PrivatBanka”, AS DnB NORD Banka, AS Rietumu banka.

ANDREJS UMBRAŠKO

ANDREJS UMBRAŠKO

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Andrejs Umbraško ir LTFJA KKS Jūrnieku forums paju biedrs un valdes loceklis kopš 1999.gada.

Viņam ir augstākā juridiskā izglītība, ko viņš ir ieguvis Latvijas Universitātē.

A.Umbraško ir Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības viceprezidents un juridiskā dienesta vadītājs.

NORBERS PETROVSKIS

NORBERS PETROVSKIS

Valdes loceklis

Norberts Petrovskis ir LTFJA KKS Jūrnieku forums paju biedrs kopš 1999.gada un valdes loceklis kopš 2003.gada.

Līdz 1996.gadam Norberts Petrovskis strādāja uz Latvijas kuģniecības kuģiem, no 4.kapteiņa palīga līdz kapteinim.

No 1996.gada Norberts Petrovskis strādā par ITF (International Transport Workers’ Federation) inspektoru Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrībā.

Bankas nosaukums S.W.I.F.T. Valūta Konta numurs
AS Swedbank HABALV22 EUR / USD LV52HABA0001403047737
AS Luminor Bank RIKOLV2X EUR LV42RIKO0001830000088
AS Luminor Bank RIKOLV2X USD LV38RIKO0001020000884

Finanšu pārskati<.span>

2023.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2023.gada finanšu parskatu
2022.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2022.gada finanšu parskatu
2021.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2021.gada finanšu parskatu
2020.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2020.gada finanšu parskatu
2019.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2019.gada finanšu parskatu
2018.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2018.gada finanšu parskatu
2017.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2017.gada finanšu parskatu
2016.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2016.gada finanšu parskatu
2015.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2015.gada finanšu parskatu
2014.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2014.gada finanšu parskatu
2013.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2013.gada finanšu parskatu
2012.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2012.gada finanšu parskatu
2010.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2010.gada finanšu parskatu
2011.gada finanšu pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums LTFJA KKS "Jūrnieku forums" biedriem par 2011.gada finanšu parskatu

Zini savu klientu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumiem, kā arī pamatojoties uz iekšējām Sabiedrības procedūrām, konta atvēršanas un tā apkalpošanas procesā Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt, bet klienta pienākums ir sniegt informāciju un dokumentus, kas pamato:
- klienta un / vai patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu avotu;
- klienta personīgo vai saimniecisko darbību.

Sabiedrība arī ir tiesīga pieprasīt no klienta papildu informāciju un dokumentus, kas ir saistīti ar darbībām ar kontu. Sabiedrība garantē saņemtās informācijas, kā arī klienta personības, viņa kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros.

Aizdevumi

LTFJA KKS Jūrnieku forums saviem paju biedriem piedāvā aizņemties līdzekļus dažādiem mērķiem. Paju biedri var izvēlēties sev piemērotāko aizdevuma veidu vai izmantot dažas iespējas atkarībā no viņu vēlmēm!

AIZDEVUMS KATRAI DIENAI

Aizdevums uz termiņu līdz 12 mēnešiem, kura saņemšanai nav nepieciešama ķīla – aizdevuma summa ir atkarīga no jūsu amata, darba algas apmēra un kredītvēstures.
Ir iespēja veikt aizdevuma atmaksu jebkurā brīdī aizdevuma lietošanas laikā, procenti tiek uzskaitīti par katras dienas atlikumiem, aizdevumu var atmaksāt pirms termiņa bez soda sankcijām un papildus izdevumiem.

Maksimālā aizdevuma summa

 Ierindas sastāvs
 (matroži, motoristi, virpotāji,bocmaņi, pavāri, bufetnieki u.c. ierindas darbinieki)
 Pirmais aizdevums  EUR 1 500
 USD 2 000
 Sākot ar otro aizdevumu  EUR 3 200
 USD 3 500
 Jaunākie virsnieki
 (kapteiņu palīgi un mehāniķi)
 EUR 5 100
 USD 5 500
 Komandējošais sastāvs
 (kapteinis, vecākais kapteiņa palīgs, vecākais mehāniķis un 2.mehāniķis)
 EUR 18 000
 USD 20 000

Aizdevuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pase;
 • Jūrnieku grāmatiņa;
 • Izziņa no kuģu apkalpju komplektēšanas kompānijas par nosūtīšanu reisā uz konkrētu laiku un amatu vai darba līgums (kontrakts).

Patēriņa aizdevuma kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR
00,00 EUR

Patēriņa aizdevuma cenrādis

spēkā no 01/04/2023

Komisija par aizdevuma noformēšanu* 3 % no aizdevuma summas
Standarta izmaiņas aizdevuma līgumā
- aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana;
- grozījumi aizdevumu atmaksas grafikā
EUR 35 / USD 40
Gada procentu likme
EUR / USD no 10 %
Aizdevuma termiņš līdz 12 mēnešiem
Īpašie nosacījumi
Sākot ar 7.aizdevumu, ja iepriekš saņemtie aizdevumi atmaksāti bez kavējumiem, standarta likme samazinās par 5%
Ja aizdevums tiek pārformēts uz jaunu termiņu gada procentu likme tiek paaugstināta par 3% uz pārformēto daļu
Nokavejuma procenti (pēc Sabiedrības Valdes lēmuma) 36% gadā no nesamaksātas summas

* Nerezidentiem komisija par aizdevuma noformēšanu - 4 % no aizdevuma summas.

HIPOTEKĀRAIS AIZDEVUMS

Aizdevumu var izmantot ne tikai nekustamā īpašuma iegādei vai labiekārtošanai, bet arī mācību, ceļojumu, automašīnas iegādes un citu izdevumu apmaksai.

Aizdevuma termiņš var sastādīt pat līdz 20 gadiem, bet summa ir atkarīga no jūsu ienākumiem un nekustamā īpašuma vērtības.

Procentu likme tiek noteikta individuāli izejot no valūtas, kurā izsniegts aizdevums, aizdevuma summas un termiņa, jūsu amata un ienākumu apmēra, ieķīlājamā nekustamā īpašuma vērtības un likviditātes.

Sadarbībā ar LTFJA

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrību (LTFJA) ir iespēja saņemt finansējumu mājokļa iegādei līdz pat 100%.

Aizdevuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Pase
 • Jūrnieku grāmatiņa
 • Izziņa no kuģu apkalpju komplektēšanas kompānijas par nosūtīšanu reisā uz konkrētu laiku un amatu vai darba līgums (kontrakts)
 • VID izziņa par ienākumiem;
 • Izziņa par to, ka nomaksāti visi nodokļi un komunālie pakalpojumi, kas attiecas uz ieķīlājamo nekustamo īpašumu;
 • Izziņa par personām, kuras deklarētas ieķīlājamajā dzīvoklī vai mājā;
 • Nekustamā īpašuma novērtējums;
 • Nepieciešamības gadījumā varētu būt pieprasīti arī citi dokumenti.

Hipotekārā aizdevuma kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR
00,00 EUR

Hipotekārā aizdevuma cenrādis

Fiksēta gada procentu likme Tiek noteikta individuāli
Aizdevuma noformēšana un izsniegšana
(tajā skaitā aizdevuma summas palielināšana)
1% no aizdevuma summas
min. EUR 150 / USD 180
Standarta izmaiņas aizdevuma līgumā
- aizdevuma procentu likmes maiņā;
- aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana;
- papildus ķīlas noformēšana;
- grozījumi aizdevumu atmaksas grafikā
EUR 35 / USD 40
Nokāvejuma procenti (pēc Sabiedrības Valdes lēmuma) 36% gadā
Izdevumi, kas saistīti ar notāra pakalpojumiem un/vai valsts/pašvaldības nodevām, apmaksa aizņēmējs.

no 28/03/2024

IDEALS AIZDEVUMS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDEI

Iespēja sākt lietot izvēlēto automašīnu uzreiz, negaidot, kamēr tiks sakrāta nauda tās pilnās vērtības apmaksai.

Dokumenti, kas nepieciešami aizdevuma pieteikuma izskatīšanai

 • Pase
 • Jūrnieka grāmatiņa
 • Izziņa no kompānijas, kas nodarbojas ar jūrnieku iekārtošanu darbā par amatu un laiku, kad jūrnieks tiks sūtīts jūrā vai darba līgums (kontrakts)
 • Informācija par konkrēto automašīnu
Latvijas auto dīleru saraksts Rekomendējam auto meklēšanai Eiropas vasltīs Rekomendējams palīgs auto meklēšanai Vācijā

Aizdevuma kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR
00,00 EUR
00,00 EUR

Aizdevuma cenrādis

spēkā no 01/04/2023

Fiksēta gada procentu likme no 6,5%
Komisija par aizdevuma noformēšanu: 1.5% no aizdevuma summas
min. EUR 150
Aizdevuma līguma grozījumi (t.sk. līguma termiņš / ķīla / ķīlas devējs) EUR 75
Grozījumi atmaksas grafikā (t.sk. maksājuma datums / maksājumu pārcelšana) EUR 35
Aizdevuma termiņš Līdz 7 gadiem
Pirmā iemaksa no 10%
Bez pirmas iemaksas ja automašīna tiek izpirta no lizinga kompanijas
Nokāvejuma procenti (pēc Sabiedrības Valdes lēmuma) 36% gadā
Minimāla automašīnas cena EUR 3 000
Automašīnas vecums uz aizdevuma atmaksas termiņa beigām līdz 15 gadiem
Nodrošinājums
Nodrošinājuma reģistrēšanai nepieciešama eID karte vai eParaksts mobile
Automašīnas komercķīla
Sods par līguma noteikumu pārkāpumu, kas attiecās uz ķīlas objekta nepārtrūktu apdrošināšanu ilgāk par 30 dienām EUR 100
Izdevumi, kas saistīti ar ķīlas reģistrāciju:
Valsts nodeva par komercķīlas reģistrāciju (apmaksājama LR Uzņēmumu reģistrā) EUR 42.68
Valsts nodeva par transporta līdzekļa nodošanu ķīlā (apmaksājama uz CSDD kontu) EUR 8.60
Aizdevumu mācību apmaksai var saņemt paju biedri, kuri plāno mācīties izglītības iestādē par maksu, vai jau mācās.

Tāda aizdevuma termiņš – līdz 24 mēnešiem. Jūrnieku forums sadarbojas tikai ar mācību iestādēm, kas gatavo jūrniekus un aizdevumus mācību apmaksai citās izglītības iestādēs neizsniedz. Papildus nodrošinājums vai galvojums minētam aizdevumam nav nepieciešams.

Tāda kredīta īpatnība ir tas, ka aizdevums tiek izsniegts bezskaidrā naudā, t.i. naudu mācību apmaksai Jūrnieku forums pārskaita tieši mācību iestādei.

Maksimālās aizdevuma summas

Ierindas sastāvs
(matroži, motoristi, virpotāji, bocmaņi, pavāri, bufetnieki u.c. ierindas darbinieki)
līdz EUR 1 500
Jaunāki virsnieki
(kapteiņu palīgi un mehāniķi)
līdz EUR 5 000
Komadejošais sastāvs
(kapteinis, vecākais kapteiņa palīgs, vecākais mehāniķis un 2.mehāniķis)
līdz EUR 6 000

Aizdevuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pase
 • Jūrnieku grāmatiņa
 • Izziņa no kuģu apkalpju komplektēšanas kompānijas par nosūtīšanu reisā uz konkrētu laiku un amatu vai darba līgums (kontrakts)
 • Līgums ar mācību iestādi / Rēķins un aizņēmēja vārdā / Kvīts apmaksai no mācību iestādēs

Aizdevuma cenrādis

Komisija par aizdevuma noformēšanu

3.00% no aizdevuma summas

Gada procentu likme 9%
Aizdevuma maksimālais termiņš līdz 24 mēnešiem
Atmaksas sākums Pēc vienošanas

Standarta izmaiņas aizdevuma līgumā:
- aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana;
- grozījumi aizdevumu atmaksas grafikā.

EUR 35 / USD 40
Īpašie nosacījumi
Sākot ar 7. aizdevumu (ieskaitot īstermiņa aizdevumus), atmaksāto bez kavējumiem, standarta likme samazinās par 1%
Nokāvejuma procenti (pēc Sabiedrības Valdes lēmuma) 36% gadā no nesamaksātas summas
Ja jums ir noguldījums ar labiem nosacījumiem Jūrnieku forums, (piemēram Pensijas uzkrāšanas noguldījums ar likmi 3,75% gadā) un radušies neparedzēti tēriņi, bet lauzt termiņnoguldījuma līgumu nav vēlēšanās, Jūrnieku forums piedāvā jums labu risinājumu.
 • Jūs varat noformēt aizdevumu ar minimālo likmi ieķīlājot savu teriņnoguldījumu / termiņnoguldījumus vai trešās personas termiņnoguldījumu kas ir noguldīts Jūrnieku forums
 • Aizdevuma summa tik limitēta tikai ar termiņnoguldījuma summu
 • Atmaksāt aizdevumu var aizdevuma līguma termiņa beigās (bez atmaksas grafika)
 • Var jebkurā laikā atmaksāt visu aizdevumu vai tā daļu
 • Lai noformētu aizdevumu pret termiņnoguldījumu ir nepieciešama tikai pase vai ID karte;
 • Bez jūrnieka pases
 • Bez izziņas no darba devēja
 • Aizdevums tiks noformēts 30 minušu laikā

Ar aizdevuma pret termiņnoguldījumu palīdzību jūs viegli tiksiet galā ar radušiem neparedzētiem tēriņiem un saglabāsiet personīgās investīcijas nākotnē.

Bieži uzdodamie jautājumi

Kādi termiņnoguldījumi var tikt izmantoti kā nodrošinājums?
Jebkuri termiņnoguldījumi! (Termiņnoguldījums, Pensijas, Krājkonts bērnam – ja ir Bāriņu tiesas atļauja).
Vai par nodrošinājumu var kalpot vairāki termiņnoguldījumi?
Jā, termiņnoguldījumi var būt vairāki. Tai skaitā arī no vairākām noguldītājiem.
Kāpēc tik zema likme?
Jūs maksāsiet par aizdevuma izmantošanu tika 3% gadā – tā ir starpība starp termiņnoguldījuma un aizdevuma procentu likmēm.
Vai aizdevumam ir nepieciešami galvotāji?
Nē.
Kā atmaksāt aizdevumu?
Aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksa notiek aizdevuma līguma termiņa beigās.
Vai iespējams atmaksāt aizdevumu pirms tā termiņa beigām?
Jā, jebkurā laikā un bez komisijas par pirmstermiņa atmaksu.
Vai ir iespējams saņemt aizdevumu EUR pret termiņnoguldījumu kas ir noformēts ASV dolāros?
Nē. Aizdevums pret termiņnoguldījumu tiek izsniegts tikai termiņnoguldījuma valūtā.

Aizdevuma cenrādis

Komisija par aizdevuma noformēšanu 1 % no aizdevuma summas
Gada procentu likme Termiņnoguldījuma likme + 3 %
Aizdevuma termiņš līdz termiņnoguldījuma termiņa beigām

Termiņnoguldījumi

Jūrnieku forums saviem paju biedriem piedāvā izvietot brīvos naudas līdzekļus uz dažādiem termiņiem, izmantojot iespēju ne tikai saglabāt, bet arī pavairot jūsu līdzekļus. Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko termiņnoguldījuma veidu, vai izmantot dažas iespējas atkarībā no jūsu vēlmēm!

VALSTS GARANTĒTA NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBA

Garantijas noguldījumiem krājaizdevu sabiedrībā

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 euro katram krājaizdevu sabiedrības noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem.

Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir vairāki noguldījumi krājaizdevu sabiedrībā

Visi Jūsu noguldījumi krājaizdevu sabiedrībā tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – 100 000 euro.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām)

Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro, garantēto atlīdzību līdz 100 000euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā

Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību

Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tikt ņemtas vērā noguldītāja saistības pret krājaizdevu sabiedrību, tās savstarpēji dzēšot.

Kontaktinformācija

Latvijas banka: Kr.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tel. 6777 4800. Mājas lapas adrese: www.bank.lv.

Multivalūtas pieprasījuma noguldījums

Pieprasījuma noguldījums ir paredzēts gan jūsu regulāro ienākumu (algas, u.c.) saņemšanai Sabiedrībā, gan visu veidu bankas operāciju veikšanai eiro un ASV dolāros.

Vienkārši un sev ērtā laikā iespējams

 • Ieskaitīt darba algu kontā
 • Veikt visus nepieciešamos bankas operāciju internetbankā
 • Iemaksāt un izņemt skaidru naudu
 • Veikt vietējas un starptautiskas bankas operācijas
 • Veikt regulāros bankas operācijas

TERMIŅNOGULDĪJUMS

Nodrošina iepriekš paredzamus, stabilus un vislielākus procentu ienākumus termiņa beigās.

Atkarībā no noguldījuma termiņa procentu summa var būt izmaksāta termiņa beigās, reizi 6 mēnešos vai reizi gadā.

NOGULDĪJUMU PIEŅEMŠANAS UN IZMAKSAS NOTEIKUMI

Procentu likmes

Noguldījuma noteikumi Noguldījuma gada procentu likmes
USD
(min USD 100)
EUR
(min EUR 100)
uz 1 gadu 2.90% 3.15%
uz 1,5 gadu 2.50% 3.00%
uz 2 gadiem 2.50% 2.25%

Spēkā no 10.06.2024

Termiņnoguldījumu kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR

PENSIJAS UZKRĀŠANAS NOGULDĪJUMS

Tā ir lieliska iespēja nodrošināt sev papildus pensijas kapitālu, noguldījuma kontu var papildināt jebkurā laikā par jebkuru summu.
Noguldījums tiek noformēts līdz termiņam kad noguldītājs sasniedz 65 vecumu.
Katra gada beigās pie noguldījuma summas tiek pieskaitīti uzkrātie procenti.

NOGULDĪJUMU PIEŅEMŠANAS UN IZMAKSAS NOTEIKUMI

Procentu likmes

Noguldījuma noteikumi Gada procentu likmes
USD
(min USD 10)
EUR
(min EUR 10)

* Vecumā no 18 gadiem līdz termiņam kad noguldītājs sasniedz 65 vecumu.
* Procentu kapitālizacija.
* Noguldījuma termiņš - ne mazāk kā 5 gadi.

3.75% 3.75%

1) Pensijas kapitāla aprēķins, ja tiek plānots ik mēnesi papildināt noguldījumu

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR
00,00 EUR
00,00 EUR

2) Pensijas kapitāla aprēķins, ja plānojiet vienreizējo noguldījuma papildināšanu

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR

KRĀJKONTS BĒRNAM

Tiem, kuriem ir svarīgi lai viņu bērni sāktu patstāvīgu dzīvi drošāk, ar savu naudas kapitālu.
Krājkontu var papildināt jebkurā laikā par jebkuru summu, noguldījums tiek noformēts līdz bērna pilngadības sasniegšanai.
Katra gada beigās pie noguldījuma summas tiek pieskaitīti uzskaitītie procenti.

NOGULDĪJUMU PIEŅEMŠANAS UN IZMAKSAS NOTEIKUMI

Procentu likmes

Noguldījuma noteikumi Gada procentu likmes
USD
(min USD 10)
EUR
(min 10 EUR)
* vecumā līdz 18 gadiem ar procentu kapitālizaciju
* noguldījuma termiņš - ne mazāk kā 5 gads
3.75% 3.75%

Noguldījuma kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR
00,00 EUR
00,00 EUR

Cenrādis

Visi Jūrnieku forums tarifi tiek veidoti pamatojoties tikai un vienīgi uz produktu un pakalpojumu pašizmaksas

Mans kabinets Jūrnieku forumā

Pieslēgšana sistēmai Bezmaksas
Kodu kartes izsniegšana Bezmaksas
Paroles atjaunošana (pēc iesnieguma) Bezmaksas
Kodu kartes atkārtota izsniegšana (pēc paju biedra iniciatīvas) EUR 10,00

Pieprasījuma noguldījuma atvēršana un apkalpošana

Multivalūtu (USD un EUR) pieprasījuma noguldījuma atvēršana, apkalpošana un slēgšana Bezmaksas
Iesnieguma apstiprināšana par tiesībām rīkoties ar naudas līdzekļiem pieprasījuma noguldījuma Sabiedrībā EUR 10,00
Apkalpošana ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru EUR 5,00 vai faktiskas izmaksas

Ienākošie pārskatījumi

Bezmaksas (izņemot gadījumus, ja banka ieturēja komisiju – tiek ieturēta summa bankas komisijas apmērā)

Izejošie pārskaitījumi

spekā no 15/01/2022

Iesniegšanas laiks* Izpildes veids Cena
Euro (EUR)
Uz savu vai cita paju biedra kontu Sabiedrībā līdz 17:00 Standarta Bezmaksas
Uz citu banku/maksājumu iestādi Latvijā un EEZ* valstīs līdz 17:00 Standarta Bezmaksas
Uz citu banku/maksājumu iestādi Latvijā un EEZ* valstīs līdz 15:30 Steidzams EUR 15.00
Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ* valstīm,
ja nav norādīts saņēmējbankas SWIFT kods)
līdz 17:00 Standarta EUR 25.00
ASV dolāri (USD)
Uz savu vai cita paju biedra kontu Sabiedrībā līdz 17:00 Standarta Bezmaksas
Uz citu banku Latvijā (OUR*)
līdz USD 2 000 līdz 17:00 Standarta USD 10.00
USD 2 000.01 un vairāk līdz 17:00 Standarta USD 35.00
Uz citu banku ārpus Latvijas (OUR*) līdz 17:00 Standarta USD 35.00
Uz citu banku neatkarīgi no valsts (OUR*) līdz 17:00 Steidzams USD 60.00

Iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt un tas būs Sabiedrībā apstrādāts.

EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

OUR - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Sabiedrība nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Sabiedrības atbildība ir ierobežota. Sabiedrība nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Sabiedrības norādījumus vai arī maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

Standarta – maksājums ASV dolāros (USD) tiks izpildīts divu darba dienu laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas brīža.

Steidzams - maksājums euro (EUR) tiks izpildīts divu stundu laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas brīža, maksājums ASV dolāros (USD) tiks izpildīts dienas laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas brīža.

Pārskaitījumu meklēšana un/vai atsaukšana

EUR 10.00 + faktiskas izmaksas (bankas ieturētās komisijas summa)

Skaidras naudas iemaksa

Bezmaksas*

* - Pieņemam tikai banknotes - euro (EUR) un ASV  dolāri (USD)
* - Nepieņemam 100 USD banknotes kas ir izlaistas apgrozībā līdz 2006.gadam ieskaitot.

Skaidras naudas izmaksa

spēka no 22/03/2024

Euro (EUR) Bezmaksas
ASV dolāri (USD) 3,00% no summas

Banknošu pretviltojuma pārbaude

Bezmaksas

IZZIŅAS UN KONTU IZRAKSTI

Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma (izņemot adresētas sociāliem dienestiem):
- par Pieprasījuma noguldījuma esamību vai slēgšanu
- par operācijām Pieprasījuma noguldījumā
- par Pieprasījuma noguldījuma atlikumu
- par Klienta saistībām
EUR 10,00
(par katru izziņu)
Konta izraksta vai informācijas par Pieprasījuma noguldījuma operācijām Bezmaksas
Zvērinātā tiesu izpildītāju rīkojuma / Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma vai citu valsts institūciju rīkojuma izpilde EUR 5,00
Dokumentu meklēšana arhīvā un atjaunošana (par viena dokumenta pieprasījumu)  EUR 20,00

Valūtas kursi

Valūtas darījumi dod iespēju veikt dažādas operācijas ar dažādām valūtām pēc noteiktā valūtas kursa, kā arī nodrošināties pret iespējamām negatīvām valūtas tirgus svārstībām.

Aktuāli un vienmēr labāki valūtas kursi paju biedriem (klientiem)

Kurss ir informatīvs un var mainīties dienas laikā

  Iepirkšana Pārdošana
EUR / USD 1.1011 1.0685
USD / EUR 0.9082 0.9359

Valūtas konvertācijas kalkulators

Aprēķinu rezultāts

00,00 EUR

Jaunumi

Lai nodrošinātu nemainīgi augstu servisa līmeni, ļoti svarīgs ir Jūsu – Sabiedrības biedru vērtējums un ieteikumi. Tādējādi aicinām darīt mums zināmu kā Jūs vērtējat Sabiedrības pakalpojumus – gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, iebildumus u.c. Pēc Jūsu ierosinājuma vai jautājuma saņemšanas „Jūrnieku foruma” darbinieki informēs par Sabiedrības tālāko darbību to īstenošanā un maksimāli īsā laikā centīsies sniegt Jums atbildi vai atrisināt radušos problēmu.

Runā droši

"Jūrnieku forums" pievērš īpašu uzmanību paju biedru apkalpošanas kvalitātei – tā darbinieki rūpējas, lai Jūs varētu saņemt visus sev nepieciešamos finanšu pakalpojumus, kā arī, kas nav mazāk svarīgi, profesionālas konsultācijas no Sabiedrības speciālistiem. Pēc Jūsu ierosinājuma vai jautājuma saņemšanas „Jūrnieku foruma” darbinieki informēs par Sabiedrības tālāko darbību to īstenošanā un maksimāli īsā laikā centīsies sniegt Jums atbildi vai atrisināt radušos problēmu.

Kontakti

Mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem izmantojot jums ērtus saziņas kanālus

LTFJA KKS Jūrnieku forums

Reģistrācijas numurs 40003475509
LEI 254900S89H5QB3H6X214
Juridiskā adrese / Faktiska adrese
Katrīnas dambis 20 (6.stāvs), Rīga, LV-1045, Latvija

Sabiedrības darbību regulē Latvijas Banka www.bank.lv

Kontaktinformācija

GSM
WhatsApp
Viber
Telegram
imo

+(371) 26530023
E-pasts jurfor@jurfor.lv
Skype jurfor.info
Twitter @jurniekuforums

Darba laiki

Pirmdiena 08:00 - 16:00
Otrdiena 08:00 - 16:00
Trešdiena 08:00 - 16:00
Ceturtdiena 08:00 - 16:00
Piektdiena 08:00 - 16:00
Sestdiena brīvdiena
Svētdiena brīvdiena